Czy na płótnie można wykonać hotstamping?

Tak, nasze płótna dostosowane są do hotstampingu. Należy jedynie, wykonując próby,  dopasować do płótna klej w folii.