Jak obliczyć szerokość grzbietu?

Jeśli masz za zadanie obliczyć szerokość grzbietu i wolisz zdać się na wiedzę fachowców, pomożemy, jak umiemy! Możesz także skontaktować się z drukarnią docelową i poprosić o pomoc. Jeśli jednak chcesz spróbować swoich sił, poniżej znajdziesz krótką instrukcję:

D = V x g

gdzie: 

D – grubość wytworu papierniczego wyrażona w μm

V – wolumen papieru wyrażony w cm³/g,

g – gramatura wytworu papierniczego wyrażona w g/m²

  • Dla przykładu – grubość grzbietu dla 300 stronicowej publikacji: 

Grubość grzbietu przy oprawie klejonej = 150 kartek x grubość kartki 

Szerokość grzbietu powinna być większa w przypadku gdy oprawa jest szyto-klejona, a co się z tym wiąże – ma dodatkowo falcowane składki, grube nici itp. Jeżeli zależy Ci na dokładnym określeniu grubości grzbietu, możesz skontaktować się z drukarnią docelową i poprosić o zrobienie próby oprawy bloku bez zadruku, na konkretnym materiale.