PROJEKT OD 247STUDIO DLA JIT TEAM, DRUK: REPRINT

Technika: wszystkie możliwe
Projekt i zdjęcia: 247studio
Papiery: Color Smooth Ebony, Kreativkarton sun, Chromatico yellow, Pur Cotton