Warm Waters – kalendarz Arctic Paper 2020

Najnowszy kalendarz ścienny firmy Arctic Paper Polska pod hasłem Warm Waters opiera się na fotograficznym projekcie Vlada Sokhina, pod tym samym tytułem, dokumentującym wpływ zmian klimatu na społeczności regionu Pacyfiku.

Kalendarz Arctic PaperAutor, wielokrotnie nagradzany dokumentalista, zajmuje się kwestiami społecznymi, kulturowymi, środowiskowymi i prawami człowieka na całym świecie. Współpracuje z wieloma międzynarodowymi mediami i organizacjami pozarządowymi, m.in. ONZ, UNICEF oraz Amnesty International.

Podróżując z Alaski do Nowej Zelandii i Antarktyki, Sokhin pokazuje na swoich zdjęciach widoczne efekty wpływu globalnego ocieplenia spowodowanego przez człowieka – erozję wybrzeży i podnoszenie się poziomu mórz, topnienie lodów, a także anomalie pogodowe. Zmiany klimatyczne uważane są obecnie za najbardziej naglący kryzys ekologiczny w historii ludzkości, zagrażający nie tylko istnieniu społeczności o niskich dochodach, ale również silnym i stabilnym gospodarkom. Nie jest to już problem wyłącznie przyszłych pokoleń – należy mu zaradzić tu i teraz, aby zapobiec katastrofalnym skutkom. Piękne, ale jednocześnie niepokojące fotografie ukazują miejsca, które uległy nieodwracalnym zmianom.

Kalendarz został wydrukowany na papierach Munken Pure 80 i 170 g/m2.
Aby nadać publikacji odpowiedniej sztywności, użyto kartonu Munken Board 1200 g/m2.

Cele środowiskowe Arctic Paper

Najważniejszym celem polsko-szwedzkiej firmy Arctic Paper jest redukcja wpływu produkcji papieru na środowisko naturalne. Jak przekazuje nam Urszula Pyskło: chcemy wyprzedzać o krok stawiane nam wymagania przez stosowanie systemu aktywnego zarządzania środowiskiem i stałe podnoszenie naszych standardów środowiskowych.

W tym celu Arctic Paper podejmuje szereg konkretnych działań w następujących obszarach:

– Nieustannie analizuje sposoby zmniejszenia energii wykorzystywanej w produkcji papieru.
Zmniejsza zużycie wody przez jej ponowne wykorzystanie. Zużycie w Arctic Paper Polska nie przekracza obecnie 10 m³ na tonę papieru, co jest średnim wynikiem w grupie. Tymczasem zużycie wody w Munkedal wynosi poniżej 3-4 m³ na tonę papieru, co z kolei oznacza najmniejsze wykorzystanie wody w branży.
– Papiernie posiadają certyfikaty FSC® i PEFC™.
– W papierni Arctic Paper Munkedals wyodrębnia się osad biologiczny spełniający kryteria zezwalające na rozprzestrzenianie na polach, dzięki czemu wspierany jest naturalny cykl ekologiczny.
– Podejmuje wysiłki, aby zapewnić jak najbardziej ekonomiczne wykorzystanie wody i energii. We wszystkich  zakładach opracowano systemy recyklingu, które pozwalają sortować i przetwarzać odpady lub wykorzystywać je jako źródła energii, o ile jest to możliwe.

 

Źródło: materiały prasowe Arctic Paper Polska

Podobne posty